CZWARTEK, 20 LISTOPADA

Społeczna Akademia Nauk
Łódź, ul. Kilińskiego 989.00 – 9.45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, SERWIS KAWOWY

 

9.45–10.00 SESJA POWITALNA – AULA A3

prof. Thomas Massey

prof. Łukasz Sułkowski

10.00–11.30 SESJA I – AULA A3

Intercultural Organizations in Theory and Practice

Przewodniczący sesji: prof. Thomas Massey

prof. John Chetro-Szivos - The Moral and Poltical Horizons of Intercultural Encounters:  The Cosmopolitan Communication Perspective

prof. Pieter van Nispen - The Framework of Culture: a Frame for Work

Mary M. Piecewicz, MSPC, MBA, PMP - The Millennial Impact In The Workplace: A Sociocultural Communication Perspective

dr Sylwia Przytuła - Intercultural interactions in the German subsidiary operating in Poland-a case study

dr Anna Maria Migdał – Cultural Determinants of Companies' Location

11.30–12.00 SERWIS KAWOWY

12.00–13.30 SESJA II, CZ. I – AULA A0

Międzykulturowy wymiar właściwości osobowościowych w biznesie

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Henryk Skłodowski

prof. dr hab Henryk Skłodowski – Wprowadzenie

prof. dr hab. Wojciech Cwalina, mgr Milena Drzewiecka - Idealny prezydent jak idealny szef? W poszukiwaniu preferencji stylu i wizerunku lidera. Badania międzykulturowe w typologii Golemana

prof. dr hab. Lucyna Golińska – Rola impulsywności w aktywności zawodowej i społecznej

prof. dr hab. Henryk Skłodowski - Zachowanie i komunikacja kierowcy w ruchu drogowym na podstawie badań własnych

dr Dorota Molek – Winiarska – Sposoby badania wzrostu produktywności pracownika po zastosowaniu program redukcji stresu w organizacji

dr Dorota Januszkiewicz – Nadzieja na sukces w percepcji kariery zawodowej – badania porównawcze pokolenia Y

dr Beata Krawczyk – Bryłka – Adaptacja kulturowa jako wyzwanie w zespołach międzynarodowych

13.30–14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30–16.00 SESJA II, CZ. 2 – AULA A0

Międzykulturowy wymiar właściwości osobowościowych w biznesie

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Lucyna Golińska

dr Anna Lubrańska- Szkolenia jako istotny element zarządzania wiekiem. Teoria i praktyka

dr Katarzyna Biegańska - Kobiety i mężczyźni w biznesie: podobieństwa i różnice

prof. dr hab. Lucyna Golińska, mgr Małgorzata Klimka – Rola relacji z pracą oraz wybranych zmiennych osobowościowych z poczuciem zadowolenia z życia

dr Ewa Stroińska - Wpływ osobowości na poziom satysfakcji z e-pracy

dr Marek Krawiec – Mobbing – patologia zarządzania czy kultura organizacyjna?  

prof. dr hab. Henryk Skłodowski, mgr Paweł Błaszczyński - Różnice międzykulturowe w warunkach pracy psychologa klinicznego wPolsce i Wielkiej Brytanii

prof. dr hab. Henryk Skłodowski, dr Małgorzata Roślak – Olczyk, dr Dariusz Tarczyński, dr Anna Witaszczyk  - Stereotyp postrzegania menadżera

dr Dorota Nawrat - Zdrowie jako obszar poradnictwa zawodowego