Publikacja:

Journal of Intercultural Management – publikacja wyłącznie w języku angielskim, 10 pkt.

Do opublikowania przyjmowane będą jedynie artykuły prezentujące opracowania o podstawach empirycznych.

W dbałości o zachowanie idei czasopisma promującego międzykulturowy wymiar zarządzania oraz budowanie współpracy międzynarodowych ośrodków naukowych, do opublikowania przyjmowane będą artykuły autorów z polskich i zagranicznych w proporcji 50/50.

Dodatkowe informacje na temat publikacji: http://www.joim.pl/index_pl.php?id=18

Przedsiębiorczość i zarządzanie – publikacja w języku angielskim bądź w języku polskim, 8 pkt.

Do opublikowania przyjmowane będą jedynie artykuły prezentujące opracowania o podstawach empirycznych.

http://piz.san.edu.pl/index.php?id=5

Uwaga: do publikacji po uzyskaniu pozytywnych recenzji w pierwszej kolejności przyjmowane będą teksty Prelegentów Konferencji.

Autorów prosimy o zapoznanie się z zasadami publikowania w czasopismach naukowych Społecznej AKademii Nauk: http://piz.san.edu.pl/index.php?id=8

Z myślą o rozwoju Studentów, przygotowujących swoje pierwsze teksty o charakterze naukowym proponujemy publikację Ich opracowań w Aneksie do czasopisma naukowego „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”.