Koszt:

Uczestnictwo w Konferencji, koszt publikacji, posiłków w czasie trwania konferencji oraz serwisu kawowego to:  600zł;

Uczestnictwo w Konferencji, koszt publikacji, posiłków w czasie trwania konferencji oraz serwisu kawowego dla Pracowników Społecznej Akademii Nauk to: 200zł;

Uczestnictwo w Konferencji, koszt publikacji w Aneksie, posiłków w czasie trwania konferencji oraz serwisu kawowego dla Studentów to: 100zł.

Opłata:

Opłaty prosimy dokonywać na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.

04 1050 1461 1000 0023 0860 1794

Społeczna Akademia Nauk

ul. 9 Sienkiewicza,

90-113 Łodź

z dopiskiem: Psychologia biznesu w ramach IMC 2014