Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: Dr Małgorzata Roślak – Olczyk

Dr inż. Jadwiga Gawryś

Dr Zdzisław Szymański

Dr Ewa Stroińska

Dr Michał Chmielecki

Dr Marek Krawiec

Dr Łukasz Prysiński

Mgr Małgorzata Klimka

Mgr Grażyna Budzińska

Mgr Wiktor Kołysko