Komitet naukowy:

Honorowy Przewodniczący: Prof. dr hab. Roman Patora

Przewodniczący: Prof. dr hab. Henryk Skłodowski

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski

Prof. dr hab. Andrzej Falkowski

Prof. dr hab. Lucyna Golińska

Prof. dr hab. Nina Ogińska – Bulik

Prof. dr hab. Zygfryd Juczyński

Prof. dr hab. Wojciech Gruszczyński 

Prof. Thomas P. Massey, Ph.D.

Prof. John Chetro-Szivos, Ph.D.

Prof. Robert Ristino, Ph.D.

Dr inż. Jadwiga Gawryś

Dr Justyna Olszewska

Dr Małgorzata Roślak – Olczyk

Dr Ewa Stroińska 

Dr Marcela Rebeca Contreras Loera

Dr Olga Shabalina 

Dr Michał Chmielecki

Dr Marek Krawiec

Dr Łukasz Prysiński