Strona główna

Katedra Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego

Instytutu Psychologii Stosowanej

Społecznej Akademii Nauk

i

Clark University w Polsce

mają zaszczyt zaproponować Państwu współudział w tworzeniu dorobku naukowego Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

w ramach Kongresu

Intercultural Management Congress

 

Wyzwania psychologii biznesu w wymiarze międzykulturowym

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21.11.2014 w Łodzi

Podczas konferencji podejmiemy próbę połączenia osiągnięć różnych dziedzin nauki i punktów widzenia, które mogą stanowić ważny czynnik wspierający budowanie dorobku psychologii biznesu.

Problematyka, którą pragniemy podjąć podczas konferencji to istota wpływu rozwoju międzykulturowości otoczenia organizacyjnego i społecznego na mechanizmy psychologiczne istotne dla efektywności działań biznesowych.

Proponowane obszary tematyczne odnoszą się do klasycznych zagadnień istotnych dla rozwoju biznesu, jednak istotą konferencji jest zgłębienie przedstawionej problematyki w ujęciu wielokulturowego otoczenia organizacyjnego oraz społecznego przedsiębiorstw, w aspekcie:

  • rozwoju kadr,
  • wydajności , efektywności i satysfakcji pracowników,
  • mechanizmów budowania wizerunku marki,
  • zachowań konsumenckich,
  • kultury organizacyjnej,
  • zachowań konsumenckich,
  • marketingu politycznego,
  • strategii i technik negocjowania. 

Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do fuzji dorobku nauki oraz doświadczeń praktycznych z obszaru psychologii biznesu. Podczas obrad plenarnych zostaną zaprezentowane doświadczenia znakomitych reprezentantów nauki (dzień 1), natomiast podczas zajęć warsztatowych praktycy zaprezentują możliwości połączenia psychologii z działalnością biznesową (dzień 2).